Home / Sąvokos / D / Devizas

Devizas

įrašas feodalo herbe; trumpas posakis, paaiškinantis herbo prasmę; riteris ir jo būrys savo devizą vartojo kaip kovos šūkį.