Home / Sąvokos / D / Didysis etmonas

Didysis etmonas

Didysis etmonas. XV–XVIII a. kariuomenės vadas. LDK pareigybė ir titulas susidarė XV a. pabaigoje. Buvo du etmonai: didysis (iki 1569 vadintas krašto etmonu) ir lauko. Didysis etmonas buvo vyriausiasis LDK bajorų pašauktinės kariuomenės vadas. Karo metu kariuomenėje turėjo didžiausią galią, jo įsakymai prilygo didžiojo kunigaikščio įsakymams. Per žygį didysis etmonas buvo susirinkusių bajorų karių teisėjas, drausmei palaikyti skelbė vadinamuosius etmono artikulus. Karui pasibaigus ir bajorų kariuomenei išsiskirsčius, didysis etmonas prarasdavo turėtąją galią. Didžiaisiais etmonais pagal tradiciją būdavo skiriami Trakų arba Vilniaus vaivados. Nuo XVII a. bajorams vis mažiau dalyvaujant karuose, didysis etmonas ėmė organizuoti ir tvarkyti samdytąją kariuomenę (iki tol tai buvo lauko etmono pareiga). Ilgą laiką šias pareigas ėjo Radvilos. Pirmasis LDK didysis etmonas 1497–1500 ir 1507–1530 m. buvo Konstantinas Ostrogiškis, paskutinysis – 1793–1794 Simonas Kosakovskis.