Home / Sąvokos / D / Didysis sukilimas

Didysis sukilimas

Didysis prūsų sukilimas (1260–1274). Jį paskatino lietuvių pergalė 1260 m. Durbės mūšyje. 1260 m. rugsėjo 20 d. prasidėjęs sukilimas išplito visose prūsų žemėse, išskyrus Pamedę. žymiausias sukilėlių vadas buvo Notangos karvedys Herkus Mantas. 1261 01 22 Herkaus Manto kariuomenė sumušė kryžiuočius ties Pokarviais. Sukilėliai užėmė Kryžiuočių ordino pilis krašto gilumoje, bet nepajėgė užimti stipriausių (Karaliaučiaus, Balgos, Elbingo, Kulmo, Torūnės) pilių. 1263 m. Herkaus Manto sukilėliai sumušė kryžiuočius ties Liubavu. Po 1263 m. Mindaugo nužudymo sukilėliai nebegaudavo paramos iš Lietuvos. Iki 1270 m. sukilimas buvo nuslopintas Semboje. 1272–1273 m. kryžiuočiai palaužė bartų ir notangų pasipriešinimą. Ilgiausiai, iki 1274 m., sukilėliai laikėsi Pagudėje.