Home / Sąvokos / D / Didysis Vilniaus seimas

Didysis Vilniaus seimas

Didysis Vilniaus seimas, Lietuvių suvažiavimas Vilniuje (1905 12 04–05). Sušauktas liberalų ir krikščionių demokratų, tačiau dalyvavo įvairių politinių grupuočių atstovai. Pagrindiniai organizatoriai buvo J. Basanavičius, D. Malinauskas, J. Ambrazevičius, M. Davainis-Silvestraitis. Seime priimta rezoliucija, kviečianti lietuvių tautą kovoti prieš caro vienvaldystę, reikalauti Lietuvos autonomijos ir lietuvių kalbos teisių valdžios įstaigose bei mokyklose. 1905 12 05 įvyko atskiras į suvažiavimą atvykusių valstiečių atstovų susirinkimas, kuriame sukurta Lietuvos valstiečių sąjunga. 12 06 atskirą susirinkimą sušaukė Lietuvos socialdemokratų partija.