Home / Sąvokos / D / Dniepro-Doneco kultūra

Dniepro-Doneco kultūra

Dniepro-Doneco kultūra. Neolitinė kultūra, paplitusi Dniepro ir Doneco upių baseinuose V–III tūkstm. pr. Kr. Genetinis kultūros pagrindas – vietinės mezolitinės kultūros. Kultūros istorija skirstoma į tris periodus. Ankstyvajam periodui būdingi smailiadugniai indai, ornamentuoti šukų pavidalo antspaudais ir įrėžtomis tiesiomis linijomis. Iš įrankių daugiausia vartoti įvairūs titnaginiai mikrolitai ir kirviai. Vidurinis periodas – kultūros klestėjimo laikotarpis. Tirta keletas stambesnių kapinynų. Mirusieji laidoti nedeginti, aukštielninki, gausiai apibarstyti ochra. įkapės – įvairiausi kabučiai iš akmens, kaulo, rago, šerno ir elnio dantų. Nikolsko kapinyne rasta varinių dirbinių: žiedų, įvijų, kabučių, peilių, ietigalių. Vėlyvajame etape Dniepro-Doneco kultūrą asimiliavo Srednij Stogo kultūros gyventojai.