Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / D / Dovydiškių sutartis

Dovydiškių sutartis

Dovydiškių sutartis. Taikos sutartis tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Kryžiuočių ordino. Sudaryta 1380 05 31 Dovydiškėse (veikiausiai Užnemunėje). Jogaila slapta įsipareigojo nepadėti Trakų kunigaikščiui Kęstučiui, jeigu jo valdas pultų kryžiuočiai. Sutartimi Jogaila siekė sudaryti saugų užnugarį kovai su savo brolių kunigaikščių Andriaus ir Dmitrijaus Algirdaičių maištu ir karui su jų sąjungininku Maskvos didžiuoju kunigaikščiu Dmitrijumi Doniečiu. Sutartis sukėlė kovą tarp Jogailos ir Kęstučio.