Home / Sąvokos / D / Dualistinis supratimas

Dualistinis supratimas

Dualistinis pasaulio supratimas. Filosofinė koncepcija, skelbianti, kad tikrovė yra dvejopos – materialios ir dvasinės – prigimties. Tai antgamtinio, transcendentinio, anapusinio pasaulio pripažinimas.