Home / Sąvokos / D / Dvaras

Dvaras

Dvaras. Viduramžiais – feodalo valda ir gyvenvietės apie ją, vėliau – stambaus žemės valdytojo ūkis. Feodalinį dvarą sudarė feodalo žemė – domenas ir valstiečių naudojama žemė. Lietuvoje dvaras susiformavo XIV a. pabaigoje–XV a. II pusėje. Didelį XVI a.–XIX a. I pusės dvarą sudarė žemvaldžio sodyba, keli palivarkai, pramonės įmonės, valstiečių kaimai ar miesteliai. 1861 m. panaikinus baudžiavą, dvarais imta vadinti tik dvarininkų sodybas. Galutinai dvarai likviduoti 1940–41 m. ir 1944–48 m. žemės reformų metu.