Home / Sąvokos / E / Ekspresionizmas

Ekspresionizmas

Ekspresionizmas. XX a. pirmos pusės meno kryptis. Susiformavo Vokietijoje. Būdinga pažiūra į meną kaip į kūrėjo pasaulėjautos išraišką. Ekspresionizmo dailei būdingas vaizdo suplokštinimas, išraiškingos spalvos, architektūrai – sudėtingas pastatų planas, netaisyklingos formos, emocingumas. Lietuvių literatūroje ekspresionizmo atstovai buvo Kazys Binkis, Kazys Boruta ir kt., ekspresionizmo idėjas skleidė žurnalas „Keturi vėjai“ (1924–28). Dailėje ekspresionizmo bruožų turi Adomo Galdiko, Antano Gudaičio, Antano Samuolio ir kt. tapyba bei grafika.