Home / Sąvokos / E / Endekai

Endekai

Endekai, lenkų tautinė demokratų partija (Narodowa demokracja). Endekų užuomazga – Lenkų sąjunga (įsteigta 1887). 1893 m. Lenkų sąjunga pasivadino Tautos sąjunga, kuri koordinavo endekų veiklą. Endekų kūrėjai ir vadovai – R. Dmovksis, Z. Balickis, J. L. Poplavskis. Siekė Lenkijos autonomijos ar nepriklausomybės, norėjo atkurti Respubliką su 1772 m. sienomis. šovinistiškai nusistačiusi tautinių mažumų atžvilgiu. Aktyviai veikė Vilniaus krašte.