Home / Sąvokos / E / Estai

Estai

Estai. Finougrų tauta, kalbanti estų kalba. Estų etninį branduolį sudarė vietinės Pabaltijo suomių gentys su įsiliejusiais į jų sudėtį baltų, šiaurinių germanų ir rytų slavų elementais. XI–XIII a. susiformavo estų tautybė.