Home / Sąvokos / E / Etnocentrizmas

Etnocentrizmas

Etnocentrizmas. Savosios etninės grupės laikymas pranašesne už kitas. Kitoms etninėms grupėms stengiamasi primesti savąsias vertybes.