Home / Sąvokos / E / Etnografija

Etnografija

Etnografija. Savarankiška istorijos mokslo šaka, tirianti tautų (etnosų) ir kitų etninių bendrijų materialinę ir dvasinę kultūrą, tradicijas, buities bruožus.