Home / Sąvokos / E / Europos Sąjunga

Europos Sąjunga

Europos Sąjunga. Europos valstybių susivienijimas, įkurtas 1992 02 07 Mastrichto sutartimi. Tikslas – sukurti vieningą ūkiniu, monetariniu ir politiniu požiūriu sąjungą, kurioje būtų bendra pilietybė, bendra rinka, valiuta, bendra ekonominė užsienio politika.