Home / Sąvokos / E / Evangelikai reformatai

Evangelikai reformatai

Evangelikai reformatai. Atsirado XVI a. šveicarijoje kaip J. Kalvino ir U. Cvinglio sekėjai. Lietuvoje pasirodė XVI a. viduryje po to, kai iš čia buvo priversti išvykti pirmieji liuteronų skelbėjai (Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapolionis ir kiti). Evangelikų reformatų bažnyčią tvarkė sinodai (kasmetiniai bendruomenių ministrų ir globėjų pasauliečių suvažiavimai). Pirmasis sinodas įvyko Vilniuje 1553 metais. 1565 m. nuo evangelikų reformatų atsiskyrė arijonai. Evangelikai reformatai buvo daugiausia bajorai, miestiečiai, didikai, inteligentija. Svarbiausi XVI amžiaus evangelikų reformatų veikėjai – Mikalojus Radvila Juodasis, Mikalojus Radvila Rudasis ir jo palikuonys, Andrius Volanas, Merkelis Petkevičius, Jokūbas Morkūnas, Sofija Vnučkienė. Evangelikai reformatai buvo vyraujanti Lietuvos protestantizmo srovė. 1570 m. Lietuvos evangelikai reformatai priėmė Sandomežo tikėjimo išpažinimą. 1573 m. Varšuvos konfederacija įteisino evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų bažnyčias. XVII a. evangelikų reformatų veikla pradėjo silpnėti. Stipriausios evangelikų reformatų bendruomenės buvo Biržuose, Kėdainiuose, Vilniuje, Papilyje (išliko iki XX a.). įtakingiausi judėjimo globėjai iki XVII a. pab. – Biržų-Dubingių šakos Radvilos. Svarbiausi veikėjai – Salomonas Risinskis, Jonas Božimovskis, Samuelis ir Mikalojus Minvydai, Steponas Jaugelis-Telega, Samuelis Boguslavas Chilinskis, Samuelis Tomaševskis. Kovodami su kontrreformacija dėl įtakos visuomenei, evangelikai reformatai įsteigė Vilniuje aukštesniąją mokyklą (apie 1570 m.; veikė iki 1640 m.), šiluvoje, Biržuose (prieš 1620 m.; veikė iki XVII a. pab.), Kėdainiuose (1625 m.; veikė iki 1824 .; nuo 1647 m. gimnazija, joje buvo mokoma pažangiais metodais). Lietuvių raštijos plėtotei svarbios buvo XVI–XVII a. evangelikų reformatų išleistos lietuviškos knygos: Petkevičiaus „Katekizmas“ (1598), „Knyga nobažnystės krikščioniškos“ (1653, 1684). 1680 m. evangelikai reformatai išleido pirmąjį katekizmą elementorių Didžiosios Lietuvos parapinėms mokykloms. Nuo XVII a. pab. bendruomenių mažėjo; 1813 m. jų buvo 13. 1922–1933 m. Biržuose ėjo evangelikų reformatų periodinis leidinys „Mūsų žodis“. 1985 m. Lietuvoje tebuvo 5 nedidelės bendruomenės.