Home / Sąvokos / F / Fašizmas

Fašizmas

Fašizmas. Plačiąja prasme fašizmas – tai totalitariniai politiniai judėjimai, valstybinės santvarkos ir ideologijos. Dažniausiai fašizmų vadinama Italijos ir Vokietijos valstybių santvarka XX a. 3–5 dešimtmetyje. Fašizmui būdinga totalitarinė santvarka, neribota vienos partijos ar vieno vado valdžia, demokratijos neigimas, masinės represijos, svetimųjų baimė.