Home / Sąvokos / F / Filomatai

Filomatai

Filomatai. Nelegali jaunimo, daugiausia Vilniaus universiteto studentų, organizacija. Veikė 1817 10 01–1823 10. įsteigė Vilniaus universiteto studentai Adomas Mickevičius, Juzefas Ježovskis, Tomas Zanas ir kiti. Draugija ragino morališkai tobulėti, šviestis, mokytis, kėlė politinius tikslus – atkurti Lenkijos-Lietuvos valstybę, panaikinti baudžiavą. Apie Filomatų draugiją telkėsi įvairios jaunimo organizacijos (Bičiulių, Filaretų ir kt.). 1823 10 pradėta suiminėti draugijos narius, dalis jų ištremti.