Home / Sąvokos / F / Finougrai

Finougrai

Finougrai (ugrofinai). Finougrai genetiškai susiję su seniausia kalbine Uralo šeima. Manoma, kad kalbinė bendrystė susiformavo IV–III tūkstm. pr. Kr. tarp Volgos ir Kamos bei Vidurinio Uralo. Finougrų palikuonys skirstomi į tris dalis: Pabaltijo (estai, lyviai, karelai, žorai, vodai, vėsai, čiudai, suomiai, emiai), Pavolgio (mordviai, mariai, muromai, merai, meščerai), Permės (komiai, udmurtai). Finougrų palikuonimis laikomi vengrai, Obės chantai ir mansiai.