Home / Sąvokos / G / Galindai

Galindai

Galindai. Baltų gentys. Skiriamos dvi jų šakos – vakarų ir rytų. Vakarų galindai – prūsų gentis, gyvenusi tarp Geldapės ir Narevo upių. Ją mini II a. antikos geografas K. Ptolemėjas. XIII a. antroje pusėje dėl kryžiuočių agresijos Galinda jau buvo nebegyvenama. Rytų galindai gyveno Protvos upės baseine. Juos mini Hipatijaus metraštis (1059 ir 1147 m.). Gagarino ir Možaisko apylinkėse iki šiol išliko nemažai baltiškų vietovardžių – tai galindų paveldas.