Home / Sąvokos / G / Gamtos absoliuto idėja

Gamtos absoliuto idėja

Gamtos absoliuto idėja. Filosofinė ir teologinė kategorija, reiškianti amžinąją būtį, vienintelį tikrą pasaulio pagrindą. Platonas absoliutu laikė gėrį – visų dalykų pradžią ir pabaigą, pirmutinį pasaulio principą ir tikslą.