Home / Sąvokos / G / Gedimino laiškai

Gedimino laiškai

Gedimino laiškai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino raštai, siųsti į Vakarų Europą. Vienas (be datos) buvo siųstas popiežiui, kitas – Liūbeko, Magdeburgo, Brėmeno ir Kelno miestiečiams, trečias, ketvirtas ir penktas – Saksonijos dominikonams ir pranciškonams bei Hanzos miestams, šeštasis – Tartu, Saaremos vyskupams, Talino žemės vietininkui ir Rygos miesto tarybai. Laiškai rašyti 1323–1324 metais. Laiškų tikslas – įtikinti Vakarų Europos krikščionis, kad kryžiuočiai yra ne krikščionybės platintojai, o užkariautojai, pakviesti į Lietuvą amatininkų, pirklių ir žemdirbių.