Home / Sąvokos / G / Gegužės trečiosios konstitucija

Gegužės trečiosios konstitucija

Gegužės trečiosios konstitucija. Priėmė 1791 05 03 Ketverių metų seimas. Pakeitė Respublikos valstybės santvarką: įvedė paveldimą monarchiją, sustiprino centrinę valdžią, nustatė, kad įstatymus turi leisti Seimas, susidedantis iš Senato ir Atstovų rūmų, klausimai Seime turi būti sprendžiami balsų dauguma (panaikinta veto teisė). Vykdomąją valdžią turi karalius ir ministrų taryba, vadinama įstatymų sargyba. Karalius nieko nebegalėjo spręsti be įstatymų sargybos. Numatyti atskiri bajorų teismai. Gegužės trečiosios konstitucija paliko bajorams senąsias teises ir privilegijas, miestiečiams 1791 04 18 įstatymo suteiktas teises ir privilegijas, valstiečiams – baudžiavą. Katalikybę paskelbė vyraujančia religija. Iš esmės panaikino Lietuvos valstybingumo likučius. Lietuva, kaip sudėtinė Respublikos dalis, neminima. Gegužės trečiosios konstituciją panaikino 1792 m. Targovicos konfederacijos šalininkai.