Home / Sąvokos / G / Geležies amžius

Geležies amžius

Geležies amžius. Vieningos, visas senąsias civilizacijas ir kultūras apimančios periodizacijos nėra. Europos mastu geležies amžius datuojamas VIII a. pr. Kr.–XIII a. po Kr. ir skirstomas į 5 laikotarpius: ankstyvasis (VIII–V a. pr. Kr.), vėlyvasis (V a. pr. Kr.–1 m. po Kr.), romėniškasis (I–IV a. po Kr.), tautų kraustymosi laikotarpis (V–VII a. po Kr.), ankstyvieji viduramžiai (VIII–XIII a. po Kr.). Lietuvoje geležies amžius datuojamas 550 m. pr. Kr.–XIII a. ir skirstomas kitaip: ankstyvasis geležies amžius (550 m. pr. Kr.–1 m. po Kr.), senasis (romėniškasis) geležies amžius (1–450 m.), vidurinysis geležies amžius – tautų kraustymosi laikotarpis (450–900 m. po Kr.), vėlyvasis geležies amžius (900–XIII a.).