Home / Sąvokos / G / Genealogija

Genealogija

Genealogija (giminės kartos+mokslas). Pagalbinė istorijos disciplina, tirianti kurios nors iškilios giminės kilmę.