Home / Sąvokos / G / Geologija

Geologija

Geologija (žemė + mokslas). Mokslas, tiriantis žemės ir jos plutos sandarą, raidos dėsnius ir istoriją, naudingų iškasenų pasiskirstymą. žemės 500 milijonų metų geologinė istorija padalinta į 9 periodus ir 27 epochas.