Home / Sąvokos / G / Gestapas

Gestapas

Gestapas. Trečiojo Reicho politinė policija. įkurtas 1933 m., 1935 m. sujungtas su SS. Gestapas be teismo suiminėjo, kalino, siuntė į koncentracijos stovyklas, žudė žmones. 1946 m. Niurnbergo tribunole pripažintas nusikalstama organizacija.