Home / Sąvokos / G / Gintaro kelias

Gintaro kelias

Gintaro kelias. Taip vadinamas sausumos prekybinis kelias, kuriuo senajame geležies amžiuje Romos imperija susisiekė su baltų kraštais. Yra žinomos dvi šio kelio atšakos – Klodzko ir Moravos. Pirmoji atšaka buvo intensyviausiai naudojama I amžiuje. II amžiuje, stiprėjant karams su markomanais, imta naudotis Moravos atšaka.