Home / Sąvokos / G / Gladiatoriai

Gladiatoriai

Gladiatoriai. Lotyniškai „gladius“ – kardas. Senovės Romos laikais paplitę mirtini žaidimai. Gladiatoriais būdavo vergai, karo belaisviai ir mirčiai pasmerkti nusikaltėliai. Juos apmokydavo specialiose gladiatorių mokyklose kautis su įvairiais to meto ginklais. Gladiatorių buvo įvairių rūšių. Jie skirdavosi pagal ginklų rūšis. Pavyzdžiui, vadinamieji retiarijai kaudavosi su tinklu ir tridančiu. Gladiatorių kautynės – tai ne vien žmonių kautynės. Dažnai prieš žmones išleisdavo plėšriuosius Afrikos žvėris – liūtus, leopardus ir kt. Gladiatorių kautynes romėnai perėmė iš senųjų Italijos gyventojų etruskų. Tačiau pastarieji tokias kovas rengdavo kario laidotuvių metu, pažymėdami jo drąsą ir karinius nuopelnus. Ypač gladiatorių kautynės išplito romėnų imperijos laikais. Tada imperatoriai, pataikaudami Romos liaudžiai, dažnai malšindavo „duonos ir žaidimų“ troškulį. Paskutiniosios gladiatorių kautynės buv surengtos V a. po Kr. pradžioje.