Home / Sąvokos / G / Glinskio maištas

Glinskio maištas

Mykolo Glinskio maištas. Kunigaikštis Mykolas Glinskis karaliaus Aleksandro laikais (1492–1506) įgijo nemažą įtaką Vilniaus dvare. Rėmė žygimanto Senojo kandidatūrą į Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus sostą. žygimanto Senojo valdymo pradžioje pasijuto nustumtas nuo valdžios. M. Glinskis, 1508 m. nužudęs svarbiausią savo politinį priešininką Trakų vaivadą Joną Zaberezinskį, mėgino LDK slavų žemėse sukelti maištą prieš žygimantą Senąjį. Maišto pramanas buvo LDK stačiatikių teisių gynimo idėja. Ieškodamas karinės paramos, kreipėsi į Vasilijų III. 1508 m. pavasarį M. Glinskis su rusų kariuomene pradėjo karo veiksmus prieš LDK. M. Glinskio maištas nesusilaukė LDK gyventojų paramos ir greitai buvo numalšintas. M. Glinskis – pirmasis didikas, išdavęs valstybės interesus ir kreipęsis paramos į XVI a. grėsmingiausią LDK priešą – Maskvos valdovą.