Home / Sąvokos / G / Gubernija

Gubernija

Gubernija. XVIII a. pab.–XX a. pr. Rusijos imperijos teritorinis vienetas. 1795 12 25, prijungus Lietuvą prie Rusijos, buvo sudarytos Vilniaus ir Slonimo gubernijos. 1797 m. jos sujungtos į vieną Lietuvos guberniją, kuri 1801 m. buvo padalinta į Lietuvos Vilniaus ir Lietuvos Gardino gubernijas. 1843 m. sudaryta Kauno gubernija, 1837 m. Augustavo gubernija (1867 m. padalinta į Suvalkų ir Lomžos gubernijas). Guberniją valdė caro skiriamas gubernatorius. Gubernijos panaikintos 1915 metais.