Home / Sąvokos / H / Habsburgai

Habsburgai

Habsburgai. Austrijos ir Vokietijos valdovų dinastija (1273–1918). Nuo 1090 grafai, nuo 1135 landgrafai. 1273–1806 m. su pertraukomis buvo šv. Romos imperijos imperatoriais. Dėl imperatoriaus karūnos varžėsi su Liuksemburgais. 1438–1806 m. renkami Vokietijos karaliais ir šv. Romos imperijos imperatoriais. XVI a. pradžioje jų valdžioje atsidūrė Vokietija, Austrija, čekija, Nyderlandai, dalis Italijos ir Vengrijos, Ispanija ir jos kolonijos Amerikoje. 1556 m. suskilo į dvi šakas – Ispanijos ir Austrijos. 1919 m. Austrijos Respublikos steigiamasis susirinkimas atėmė iš Habsburgų visas teises, konfiskavo jų turtą ir ištrėmė iš šalies. Lietuvos didikai ne kartą Habsburgus siūlė rinkti Respublikos karaliais. Dėl Vengrijos ir čekijos sosto kivirčijosi su Jogailaičiais. Dalyvavo Respublikos padalijime.