Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / H / Haličo-Volynės kunigaikštystė

Haličo-Volynės kunigaikštystė

Haličo (Galičo)-Volynės (Volinės) kunigaikštystė. XII a. pab.–XIV a. Rusios kunigaikštystė, susidariusi iš suvienytų Haličo ir Vladimiro-Volynės kunigaikštysčių (1199). Apėmė Dnestro, Vyslos, Narevo ir Pripetės aukštupių žemes. 1219 m. buvo sudaryta Lietuvos sutartis su Haliču-Volyne. šios kunigaikštystės valdovai dažnai rengė niokojančius žygius į jotvingių žemes. 1259 m. ją nukariavo mongolai-totoriai. 1340 m. Liubartas prijungė Volynę prie LDK. 1352 m. susitarimu Haličas atiteko Lenkijai, o Volynė – LDK.