Home / Sąvokos / H / Hanza

Hanza

Hana, Hanzos sąjunga. šiaurės Vokietijos, Prūsijos, Livonijos ir kitų šalių miestų prekybos sąjunga (XIII–1669). Hanzos miestai (Dancigas, Karaliaučius, Ryga) palaikė glaudžius ekonominius santykius su Lietuva. Vilniuje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose Hanza turėjo įgaliotinius. Pavyzdžiui, Kaune (XV a. vid.–XVI a. I pusė) jie kontroliavo užsienio pirklius, tarpininkavo tarp Hanzos ir vietinių pirklių. Hanzos prekybos monopolis varžė LDK pirklių veiklą. Norėdamas sumažinti sąjungos įtaką Vytautas kvietė į LDK Maskvos, Genujos, totorių pirklius, bet šie Hanzos konkurencijos neįveikė.