Home / Sąvokos / H / Hidronimika

Hidronimika

Hidronimika. Sudarytas iš „vanduo“ + „vardas“. Mokslas, tiriantis vandenvardžius, tikrinius vandenų – jūrų, ežerų, tvenkinių, upių, griovių, šaltinių, įlankų, pelkių, liūnų, brastų – vardus.