Home / Sąvokos / H / Hierarchija

Hierarchija

Hierarchija (šventas + valdžia). Nuosekli tarnybinių pakopų, titulų, pareigų seka nuo žemesniųjų prie aukštesniųjų pagal pavaldumą.