Home / Sąvokos / I / Imunitetas

Imunitetas

Imunitetas. Viduramžių stambiųjų žemvaldžių privilegijos, išduotos karaliaus. Imunitetiniai raštai suteikdavo teisę tam tikroje teritorijoje rinkti vyriausybinius mokesčius ir prievoles, vykdyti teismų ir administracines funkcijas.