Home / Sąvokos / I / inkvizicija

inkvizicija

speciali bažnytinė teisminė institucija, skirta kovai su erezijomis. Pavadinimas kilęs iš to, kad inkvizicija buvo vienas iš pirmųjų teismų viduramžių Europoje, naudojusių tardymu pagrįstą procesą (ankstesni teismai naudojo ginču pagrįstą procesą). Inkvizicija buvo paplitusi Vakarų Europoje, daugiausia romanų šalyse, ir pasižymėjo slaptu šnipinėjimu, žiauriais kankinimais, rafinuotu tyčiojimusi, neviešu, šališku bažnytiniu teismu. Nuosprendžiai būdavo labai žiaurūs.