Home / Sąvokos / I / Integracija

Integracija

Integracija (atstatymas). Sisteminis-struktūrinis metodas moksle. Tai įvairių mokslo šakų ir teorijų sujungimas į vientisą loginę sistemą bendrų fundamentinių teorijų pagrindu.