Home / Sąvokos / I / Ispravninkas

Ispravninkas

Ispravninkas. Rusijos imperijoje – apskrities policijos viršininkas. Pareigybė įsteigta 1775 metais. 1775–1862 m. ispravninkas buvo renkamas, vadovavo apskrities administracijai, buvo zemskinio teismo pirmininkas. Nuo 1862 m. vadovavo apskrities policijos valdybai, buvo skiriamas gubernatoriaus. Lietuvoje ir iki 1862 m. ispravninką skyrė gubernatorius.