Home / Sąvokos / I / Istorinė kalbotyra

Istorinė kalbotyra

Lyginamoji istorinė kalbotyra. Mokslo apie kalbą kryptis, lyginanti giminingas kalbas ir tirianti jų evoliuciją. čia taikomi tokie metodai: lyginamasis istorinis, filologinis, vidinės rekonstrukcijos.