Home / Sąvokos / I / Iždo komisija

Iždo komisija

Iždo komisija. LDK valstybinis organas, kuris rūpinosi iždo reikalais. Veikė 1764–1790 ir 1794–1795 m. Susidėjo iš 16 narių, renkamų Seimo, kuriam buvo atskaitinga. Rūpinosi LDK iždo pajamomis, transportu, pramonės ir prekybos plėtimu, sprendė finansų ir prekybos bylas bei ginčus.