Home / Sąvokos / Į / įsrutis

įsrutis

įsrutis. Mažosios Lietuvos miestas bei istorinė sritis (dab. černiachovskas). Miestas įkurtas 1336 m. nadruvių gyvenvietėje. Ordinui pastačius pilį, įsrutis tapo komtūrija. Ji buvo svarbus sustojimo punktas kryžiuočių riteriams grobiamųjų žygių į Lietuvą metu. įsruties apskritis buvo centrinė nadruvių žemė. Ją užkariauti Ordinas pradėjo po Didžiojo prūsų sukilimo (1260–1274). Dėl nuolatinių kovų apskritis iš dalies virto dykra. Po didžiojo maro (1710–1711), kai išmirė didžioji dalis srityje gyvenusių Mažosios Lietuvos lietuvninkų, buvo apgyvendinta vokiečių kolonistais.