Home / Sąvokos / J / Jėzuitai

Jėzuitai

Jėzuitai, jėzuitų ordinas. Katalikų vienuolių ordinas, kurį 1534 m. Paryžiuje įkūrė smulkus ispanų bajoras Ignotas Lojola kovai su reformacija. 1569 m. jėzuitus į Vilnių pasikvietė Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius. Jėzuitų veiklą žemaitijoje plėtė vyskupas Merkelis Giedraitis. Vilniuje jėzuitai gavo rūmus, šv. Jonų bažnyčią, už miesto turėjo keletą dvarų. Kovodami su protestantais, leido religinio turinio lietuviškas knygas (Mikalojaus Daukšos „Katekizmas“, 1595; „Postilė“, 1599). Steigė savo mokyklas-kolegijas (1570 m. Vilniuje, 1654 m. Nesvyžiuje, 1616 m. Kražiuose, 1621 m. Gardine, 1632 m. Naugarduke ir Daugpilyje, 1642 m. Kaune ir kitur). Jiems atiteko Vilniaus ir Varnių kunigų seminarijos. Kad patrauktų Lietuvos bajorų jaunimą, kurio nemaža dalis vykdavo studijuoti į protestantiškus Vokietijos universitetus, jėzuitai 1579 m. įkūrė Vilniaus universitetą (akademiją) – pirmąją aukštąją Lietuvos mokyklą 1726 m. jėzuitams suteikta išimtinė mokymo teisė. Jėzuitų mokyklose daugiausia dėmesio buvo skiriama religiniam auklėjimui, lotynų kalbai, retorikai. Savo priešininkus jėzuitai stengėsi apkaltinti erezija ir, pasaulietinės valdžios remiami, įvairiais būdais susidoroti su jais (jėzuitų vadovaujama maldininkų minia 1611 m. sudegino Vilniuje protestantų sinodą, biblioteką, kunigų namus). Ordino panaikinimo metu (1773) Lietuvos jėzuitų turtai buvo 20 mln. auksinų vertės. Ordiną atkūrus (1814), Lietuvoje jėzuitai gyvavo iki 1820 m. (tais metais jie buvo išvaryti iš Rusijos imperijos). Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvos Respublikos vyriausybė pasikvietė jėzuitus iš Vokietijos. Kaune jie įkūrė vienuolyną ir gimnaziją, šiauliuose, Pagryžuvyje – vienuolynus. 1930 m. buvo suformuota Lietuvos jėzuitų viceprovincija. Leido laikraščius „žvaigždė“, „Misijos”. Karui baigiantis, daugelis emigravo. JAV gyvenantys lietuvių jėzuitai leidžia žurnalą „žvaigždė“ ir „Laiškai lietuviams“. šiuo metu ordino provinciolas Lietuvoje yra vyskupas J. Boruta.