Home / Sąvokos / J / Jogailos privilegija bajorams

Jogailos privilegija bajorams

Jogailos privilegija bajorams. 1387 m. Jogailos suteikta privilegija Lietuvos bajorams katalikams užtikrino jų tėvonijų nuosavybės teisę, pažadėjo neatiminėti tėvonijų iš neištekėjusių antrą kartą bajorų našlių. Bajorus atleido nuo kelių tiesimo ir paliko tik prievolę statyti pilis ir eiti karo tarnybą. ši privilegija davė pradžią bajorų luomo įforminimui.