Home / Sąvokos / J / Jungtinių Tautų Organizacija

Jungtinių Tautų Organizacija

Jungtinių Tautų Organizacija, JTO. Tarptautinė organizacija, įkurta 1945 06 25 vietoj Tautų Sąjungos. Tikslas – stiprinti pasaulinę taiką, saugumą, bendradarbiavimą. Svarbiausi organai – Generalinė Asamblėja, Saugumo Taryba, Ekonominė ir Socialinė Taryba, Globos Taryba, Tarptautinis Teismas, Sekretoriatas. Būstinė – Niujorkas.