Home / Sąvokos / J / Juodoji Rusia

Juodoji Rusia

Juodoji Rusia. Istorinė sritis Nemuno aukštupio kairiųjų intakų baseine. Manoma, kad senovėje apgyventa jotvingių ir kitų baltų genčių, o nuo I tūkstantmečio III ketvirčio ir rytų slavų (dregovičių). XI–XIII a. joje buvo Gardino, Naugarduko, Slonimo kunigaikštystės, susijungusios su Haličo-Volynės kunigaikštyste. XIII a. II–IV ketvirčiuose prijungta prie LDK. 1507–1795 m. dauguma buvusios Juodosios Rusios žemių priklausė LDK Naugarduko vaivadijai.