Home / Sąvokos / K / Kancleris

Kancleris

Kancleris. Antrasis pagal rangą ir pirmasis pagal reikšmę LDK vyriausybės narys. šis didžiojo kunigaikščio ir Ponų tarybos kanceliarijos reikalų tvarkytojas (urėdas) LDK žinomas nuo XV a. pirmosios pusės. Kancleris turėjo tvarkyti valstybės įstatymų leidybą bei kontroliuoti, kaip jie vykdomi. Per jo rankas eidavo ir visi iš užsienio gaunami valstybinės reikšmės dokumentai. Kancleris dalyvaudavo formuojant valstybės administracijos aparatą, skiriant jo pareigūnus, skirstant jiems už tarnybas duodamus valdyti valstybės turtus. Kancleris saugojo ir didįjį valstybės antspaudą, be kurio negaliojo nė vienas valstybinis aktas. XVI a. pradžioje susiklostė tradicija kancleriu skirti Vilniaus arba (labai retai) Trakų vaivadą. šio vyriausybės nario rankose faktiškai būdavo sutelkta aukščiausioji LDK valdžia. Kanclerio ir valstybės kanceliarijos raštininkų, sekretorių žinioje buvo valstybės archyvas ir Lietuvos Metrika.