Home / Sąvokos / K / kapituliacija

kapituliacija

šalies ginkluotų pajėgų arba jų dalies pasidavimas nugalėtojui jo padiktuotomis arba sutartomis sąlygomis