Home / Sąvokos / K / Karo tarnyba

Karo tarnyba

Karo tarnyba. Vienintelė bajoro prievolė. Kiekvienas bajoras turėjo joti į karą su savo žirgu, apranga ir ginkluote. Bajorai, kurie turėjo valdinių, turėdavo išruošti Lietuvos didžiojo kunigaikščio normatyviniais aktais nustatytą karui parengtų karių skaičių.