Home / Sąvokos / K / karolingų renesansas

karolingų renesansas

taip dažnai vadinamas intelektualinis ir kultūrinis atgimimas Europoje VIII amžiaus pabaigoje ir IX amžiuje. Ryškiausiai jis buvo juntamas valdant Karoliui Didžiajam ir Liudvikui Pamaldžiajam. šiuo periodu buvo juntamas pakilimas literatūroje, vaizduojamuosiuose menuose, architektūroje, teisėje, liturgijoje. Tuo metu išsivystė ir Viduramžių lotynų kalba bei karolingiškas raidynas. Sunorminta kalba ir rašto sistema sukūrė sąlygas vėlesnės krikščioniškos Europos bendravimui.